Báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý II năm 2016 Tỉnh Bến Tre

: Thứ hai - 19/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1461
Ban Quản lý dự án tỉnh Bến Tre, báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai dự án quý II năm 2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG QUÝ I

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu phân bổ số lượng công trính khí sinh học quy mô nhỏ năm 2016 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng số là 1.700 công trình.

- Tiếp tục triển khai việc xây dựng và nghiệm thu các công trình khí sinh học quy mô nhỏ. Kết quả:
+ Số hộ đăng ký xây dựng/lắp đặt: 479 công trình;
+ Đã và đang xây/lắp đặt: 478 công trình (kiểu KT2: 324; Composite: 154);
+ Tổ chức nghiệm thu: 307 công trình (kiểu KT2: 224; Composite: 83).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các công trình KSH đang vận hành đã xây dựng năm 2015.

2. Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với ngân hàng trong việc triển khai cho vay tín dụng
Hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tại tỉnh, huyện/thành phố hướng dẫn triển khai đến người dân cho vay vốn để xây dựng công trình khí sinh học còn chậm.

3. Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp
Khảo sát, xây dựng 03 mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp, tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp, chất thải trong chăn nuôi đang trình Ban Quản lý dự án Trung ương xem xét.

4. Hợp phần 4:Quản lý dự án
- Xây dựng Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án tỉnh Bến Tre (2013 – 2018) và Kế hoạch tài chính, dự toán chi tiết năm 2016 gửi Ban QLDA Trung ương thông qua để trình UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.
- Về tài chính: Chưa giải ngân do mới duyệt xong kế hoạch tài chính, chỉ tạm ứng một số kinh phí hoạt động thường xuyên để phục vụ công tác.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ II NĂM 2016

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2016, tổ chức 15 lớp tập huấn vận hành, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cho hộ dân theo dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp; tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký xây dựng công trình khí sinh học.
- Tiếp nhận đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cho khoảng 350 công trình khí sinh học quy mô nhỏ và tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành để hỗ trợ tài chính kịp thời cho hộ dân; giải ngân cho 500 công trình KSH quy mô nhỏ.
- Phối hợp Đải Phát thanh truyền hình Bến Tre xây dựng 03 phóng sự truyền hình và 04 phóng sự phát thanh để tuyên truyền về dự án; triển khai in ấn các tài liệu, băng rol, tờ rơi phục vụ tuyên truyền đến hộ dân và phục vụ cho các lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi.
- Tổ chức kiểm tra các công trình KSH đã xây dựng năm 2015 theo kế hoạch.
- Theo dõi tình hình triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp của Trung ương để kịp thời triển khai thực hiện tại tỉnh.
- Tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật viên dự án.
- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch tổ chức 04 lớp đào tạo cho cán bộ khuyến nông và nông dân sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi
Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của Ban Quản lý dự án Trung ương, lãnh đạo Sở; các cán bộ, kỹ thuật viên, Đội thợ xây của dự án đã tích cực phát huy những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Dự án trong các năm qua.

2. Khó khăn
Vấn đề hỗ trợ vay vốn cho các hộ chăn nuôi tiềm năng để xây dựng công trình khí sinh học, hiện nay các Ngân hàng địa phương triển khai còn yếu nên phần nào ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình khí sinh học; chưa triển khai công trình khí sinh học qui mô vừa và lớn; các mô hình Hợp phần 3 của dự án.

3. Kiến nghị
Ban quản lý dự án Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn cho BQL Dự án tỉnh việc xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn, các mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp của Hợp phần 3.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh trong quý I và Kế hoạch triển khai dự án quý II năm 2016, kính báo đến Ban Quản lý dự án Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo.

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý I/2016

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

(Quý 1)

KT1

-

-

-

-

KT2

325

324

<50 m3

-

Composit

154

154

-

-

Tổng số

479

478

 

-

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây