Báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý II năm 2015 tỉnh Phú Thọ

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1462
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả thực hiện quý I/2015 và kế hoạch triển khai dự án quý II/2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI QUÝ I

1. Kết quả triển khai quý I

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

- Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Chưa triển khai thực hiện.

- Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

Triển khai đến các địa phương đăng ký nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học năm 2015, đến nay đã có 2934 hộ dân đăng ký xây công trình KSH cỡ nhỏ; 10 hộ dân đăng ký xây công trình KSH cỡ vừa và lớn.

Tổ chức cho những hộ dân đã đăng ký xây dựng công trình khí sinh học Biogas triển khai xây dựng. Thực hiện quý I/2015 xây dựng được 400 công trình khí sinh học Biogas; Lũy kế từ đầu dự án: xây dựng được 1900 công trình khí sinh học.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ SX nông nghiệp các bon thấp

Chưa triển khai thực hiện, chờ hướng dẫn của BQL Trung ương dự án LCASP.

Hợp phần 4: Quản lý dự án

Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

2) Lũy kế khối lượng giá trị các công việc từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo.

- Đã tổ chức 16 cuộc hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công nghệ khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chăn nuôi các bon thấp tại 13 huyện, thành, thị.

- Tổ chức cho những hộ dân đã đăng ký xây dựng hầm khí sinh học Biogas triển khai xây dựng hầm. Thực hiện đến hết tháng 9/2014 xây dựng được 1900 công trình khí sinh học Biogas.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo, tập huấn đào tạo giáo viên (TOT) với nội dung: Công nghệ khí sinh học, chăn nuôi an toàn và quản lý chất thải (mỗi lớp 05 ngày, 40 người)

- Tổ chức 01 lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật viên, thợ xây và thợ lắp đặt công trình khí sinh học (mỗi lớp 05 ngày, 40 người);

- Tổ chức tập huấn cho 1500 lượt nông dân về vận hành công trình khí sinh học đảm bảo môi trường trong chăn nuôi.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 649 hầm KSH đang vận hành trên tổng số 1900 công trình khí sinh học đã xây dựng.

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thu thập cơ sở dữ liệu công trình khí sinh học trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ theo công văn yêu cầu số 2176/DANN-LCASP ngày 26/8/2014 của Ban quản lý Trung ương dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp, theo đó hiện nay tỉnh Phú Thọ có 12.939 hầm khí sinh học biogas và 12.109 hộ tiềm năng xây dựng hầm khí sinh học.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN QUÝ I/2015: Chưa thực hiện giải ngân

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ II

1. Công tác tổ chức:

Giữ nguyên tổ chức bộ máy như hiện nay

2. Nghiệp vụ chuyên môn:

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

- Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Triển khai đăng bản tin trên báo Phú Thọ tuyên truyền về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi; xây dựng 01 chuyên đề tuyên truyền về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi để phát trên Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ, dự kiến trong quý II/2015 sẽ phát sóng 10 lần.

Tổ chức 03 cuộc hội thảo lựa chọn tiêu chí và các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn (mỗi lớp 01 ngày, 38 người).

- Tổ chức 35 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi (mỗi lớp 02 ngày, 23 người).

- Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

Tổ chức cho những hộ dân đã đăng ký xây dựng công trình khí sinh học Biogas triển khai xây dựng. Dự kiến quý II/2015 thực hiện xây dựng/lắp đặt được 500 công trình khí sinh học Biogas.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ SX nông nghiệp các bon thấp

Chưa triển khai thực hiện, chờ hướng dẫn của BQL Trung ương.

Hợp phần 4: Quản lý dự án

Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

3. Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh, dự kiến giải ngân quý II
- Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh: Tổng 87.000.000 đ, trong đó:
+ Lương: 87.000.000 đ
- Dự kiến giải ngân: 87.000.000 đ

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi
- Đội ngũ cán bộ của BQL Dự án tỉnh là các cán bộ đã tham gia thực hiện Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP) nên nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, vì vậy khi triển khai thực hiện dự án này không gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn.
- Đội ngũ kỹ thuật viên, thợ xây của các huyện đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Ở các địa phương, các công trình Khí sinh học đã triển khai xây dựng trong những năm trước đây đã đạt được những kết quả tốt, do vậy khi triển khai thực hiện dự án này về địa phương được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký tham gia.

- Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện công tác của Ban QL Trung ương dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp, của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Khó khăn

- Hợp phần 1.2: Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học, nội dung xây hầm khí sinh học cỡ vừa và cỡ lớn vẫn chưa có quy trình cũng như hướng dẫn cụ thể từ Ban QL Trung ương, do vậy Dự án chưa triển khai thực hiện được.

- Đối với Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất Nông nghiệp các bon thấp hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của Ban QL Trung ương về xây dựng mô hình trình diễn và đào tạo nông dân, CB khuyến nông về công nghệ phù hợp với ứng dụng sản xuất nông nghiệp các bon thấp, do vậy Dự án cũng chưa triển khai thực hiện được.

3. Kiến nghị, đề xuất
- Kính đề nghị Ban QL Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp sớm có hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học cỡ vừa, cỡ lớn và hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình trình diễn để Dự án triển khai thực hiện.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây