Báo cáo kết quả thực hiện quý I/2016 và kế hoạch triển khai quý II/2016 của Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Tiền Giang

: Thứ hai - 19/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1661
Ban quản lý dự án tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai quý II năm 2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI QUÝ I;

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon

Tổ chức 11 lớp đào tạo tập huấn cho 226 hộ dân tham gia xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học về sử dụng, vận hành và bảo dưỡng công trình khí sinh học với tổng số tiền 32.029.000 đồng.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

Trong quý I có 275 hộ đăng ký xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học quy mô nhỏ. Số công trình đã xây dựng/lắp đặt 165 công trình; đang xây dựng/lắp đặt 61 công trình. Đã kiểm tra, nghiệm thu và chuyển tiền hỗ trợ được 32/165 công trình khí sinh học với tổng số tiền là 96.000.000 đồng.

Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng.

Ban QLDA tỉnh mời Ngân hàng NN và PTNT tham gia trong các lớp tuyên truyền về KSH để tuyên truyền, thông tin về việc hỗ trợ cho vay vốn xây dựng/lắp đặt các công trình KSH. Ngoài ra, trong hoạt động, Ban QLDA tỉnh lồng ghép tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân có nhu cầu vay vốn đến các Ngân hàng làm thủ tục vay.

Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

Phối hợp với tư vấn tại tỉnh xây dựng đề cương 4 mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp và 03 đề tài nghiên cứu và đã gửi đề xuất ra Ban quản lý Trung ương dự án LCASP.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án quý I

- Thực hiện các khoản chi trả các khoản bảo hiểm cho 01 hợp đồng với số tiền: 2.623.725 đồng.

- Chi phí hoạt động cho Ban QLDA LCASP Tiền Giang bằng nguồn vốn ADB với tổng số tiền là 21.436.403 đồng. Trong đó:

+ Thanh toán dịch vụ công cộng: 935.000 đồng;

+ Thông tin liên lạc: 336.403 đồng;

+ Hội nghị: 8.235.000 đồng;

+ Công tác phí: 11.930.000 đồng;

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN QUÝ I;

- Tổng kinh phí thực hiện: 161.689.128 đồng. Trong đó:

+ Vốn ADB: 159.065.403 đồng;

+ Vốn đối ứng địa phương: 2.623.725 đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ II

1. Công tác tổ chức: tiếp tục duy trì bộ máy 08 cán bộ hiện có.

2. Nghiệp vụ chuyên môn:

Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi.

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon:

- Tổ chức 06 lớp tập huấn cho nông dân về xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng phương pháp nuôi trùn quế và ủ phân compost.

- Phối hợp đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Tiền Giang thực hiện 02 Tọa đàm về công trình khí sinh học. Phối hợp Đài Truyền thanh 11/11 huyện, thị, thành phát sóng tiếp âm đến xã nhầm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học và các chính sách hỗ trợ của dự án và Ngân hàng Nông nghiệp trong phát triển công trình khí sinh học.

- Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang tổ chức 11 lớp Hội thảo, tập huấn tuyên truyền giới thiệu dự án LCASP, công nghệ khí sinh học và chính sách hỗ trợ xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học của dự án đến các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn cho các hộ dân tham gia xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học về sử dụng, vận hành và bảo dưỡng công trình khí sinh học.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học:

-  Tiếp tục xây dựng/ lắp đặt, tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu và hỗ trợ tài chính cho 330 công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

-  Tuyên truyền, thu thập nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ vừa và lớn.

Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp:

Tiểu hợp phần 3.2: Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp:

-  Thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu đầu tư trong dân.

-  Khi có ý kiến không phản đối của ADB và Ban Trung ương về các đề tài, dự án, Ban QLDA tỉnh sẽ triển khai thực hiên.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Chi trả lương cho bộ máy tổ chức của Ban quản lý dự án và các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1/ Thuận lợi:

Điều kiện thời tiết, khí hậu tốt, thuận lợi cho việc lắp đặt/xây dựng các công trình KSH.

Có nhiều công ty cung cấp công nghệ composit tham gia dự án, góp phần thuận lợi cho nông dân trong chọn lựa loại công trình để xây lắp.

Kinh phí được phân bổ và phê duyệt kịp thời.

2/ Khó khăn:

Công tác vận động tuyên truyền gặp nhiều khó khăn do các Hộ tiềm năng còn nhiều nhưng những hộ dễ tuyên truyền, vận động ngày càng giảm dần.

Nhu cầu xây dựng/lắp đặt công trình KSH của hộ chăn nuôi bị chia sẻ cho công nghệ xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án LCASP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quý I và kế hoạch triển khai thực hiện quý II năm 2016. 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây