Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp năm 2016 - Tỉnh Bến Tre

: Thứ năm - 15/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1458
Ban Quản lý dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp Bến Tre, báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch triển khai dự án năm 2016 với các nội dung như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 2015

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

- Tổ chức 50 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học và đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, với 2.152 hộ chăn nuôi tham dự đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch (trong đó có 625 nữ).
- Tổ chức 01 lớp tập huấn xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho kỹ thuật viên và thợ xây/lắp đặt với 28 người tham dự (trong đó có 05 nữ).
- Tổ chức 01 lớp hội thảo lựa chọn tiêu chí và hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ, vừa và lớn, với 40 người tham dự (trong đó có 08 nữ).
- Tổ chức 01 lớp hội thảo lựa chọn công nghệ mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp các bon thấp, với 18 người tham dự (trong đó có 04 nữ).
- Tổ chức kiểm tra vận hành các công trình khí sinh học đã xây dựng năm 2014 (kiểm tra 5% công trình vận hành).
- Tổ chức 01 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng công trình khí sinh học và quản lý dự án ở tỉnh Sóc Trăng cho 29 người tham dự (trong đó có 06 nữ).

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

- Tiếp nhận hộ chăn nuôi đăng ký công trình khí sinh học quy mô nhỏ là 1.739 hộ; số công trình đã xây dựng/lắp đặt là 1.719 đạt 114,6% chỉ tiêu kế hoạch (1.500 công trình).
- Đã hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cho 1.739 công trình khí sinh học quy mô nhỏ (lũy kế từ đầu dự án là 2.660 công trình đạt 73,9 % chỉ tiêu toàn dự án), tổ chức nghiệm thu 1.635 công trình, hỗ trợ tài chính 1.500 công trình với tổng số tiền là 4.500.000.000 đồng.

2. Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với ngân hàng trong việc triển khai cho vay tín dụng

Hiện nay Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai quy trình hồ sơ, thủ tục cho vay của dự án Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp đến hộ tiềm năng còn chậm. Chỉ cho vay được 02 hộ.

3. Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Về việc xây dựng mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp các bon thấp, Ban QLDA Trung ương đang hướng dẫn cho các Ban quản lý Dự án tỉnh xây dựng mô hình để năm 2016 triển khai.

4. Hợp phần 4: Quản lý dự án

- Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, mua sắm các phương tiện làm việc khi thật sự cần thiết và quản lý, sử dụng tốt các thiết bị của Ban Quản lý dự án Trung ương cấp.
- Chi phí thường xuyên cho hoạt động của văn phòng sử dụng tiết kiệm, lồng ghép hợp lý với hoạt động cơ quan.
- Các nội dung thu, chi tài chính bám sát sổ tay hướng dẫn của dự án quy định.
- Chi lương và phụ cấp cho cán bộ Ban Quản lý dự án tỉnh theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN

Năm 2015 đã giải ngân: 5.793.136.800 đồng.    

Trong đó:

- Vốn ADB: 5.543.136.800 đồng, gồm:

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn: 5.307.065.000 đ

+ Chi quản lý: 236.071.800 đ

- Vốn Đối ứng của tỉnh là: 250.000.000 đồng

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2016, tiếp tục tổ chức 50 lớp tập huấn tuyên truyền dự án, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cho khoảng 1.500 hộ chăn nuôi tiềm năng tham gia xây dựng công trình khí sinh học.
- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng/lắp đặt 1.000 công trình khí sinh học quy mô nhỏ, 04 công trình quy mô vừa và 01 quy mô lớn theo chỉ tiêu của dự án và tổ chức nghiệm thu các công trình hoàn thành để hỗ trợ tài chính kịp thời cho hộ dân.
- Tiếp tục tuyên truyền về dự án, quản lý chất thải chăn nuôi.
- Tổ chức kiểm tra các công trình khí sinh học đã xây dựng.
- Triển khai mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp các bon thấp (HP 3.2)

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Quản lý dự án Trung ương, Ban Giám đốc Sở tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý dự án tỉnh triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch năm 2015 đã đề ra, đồng thời sự hỗ trợ của các phòng Sở, đơn vị có liên quan đã tạo điều kiện về mặt thời gian cho các công chức, viên chức kiêm nhiệm tham gia dự án; sự phối hợp tích cực của chính quyền, đoàn thể địa phương và sự đồng tình hưởng ứng tham gia xây dựng công trình khí sinh học của các hộ chăn nuôi gia súc.

2. Khó khăn

- Còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Hợp phần 3.2 về mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

- Công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn chưa có kiểu công trình xây để dễ thực hiện theo thị hiếu ngưởi chăn nuôi hiện nay (công trình trên 50 m3); công trình bằng vật liệu HDPE hiện tại địa phương chưa có nhà cung cấp để tư vấn cho hộ chăn nuôi cho nên triển khai mô hình vừa và lớn còn chậm.

- Vấn đề hỗ trợ vay vốn cho các hộ chăn nuôi để xây dựng công trình khí sinh học, hiện nay các Chi nhánh Ngân hàng địa phương triển khai còn chậm, vì vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình khí sinh học.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh trong năm 2015, kính báo đến Ban Quản lý dự án Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo.
Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả tham quan, hội thảo, tập huấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi năm 2015

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày /(cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Tập huấn đào tạo giáo viên (TOT), KTV.

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn xây và lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

1

2

28

5

18

0

0

Tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân,

50

1

2.152

625

29

0

 

Các cuộc hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

Các chuyến thăm quan trong nước.

1

2

29

6

20

0

0

Các cuộc hội thảo tập huấn khác....

1

1

40

8

20

0

0

Tổng số

53

 

2.249

644

28,6

 

 

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học năm 2015

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

KT1

 

 

 

 

KT2

1.739

1.227

<50 m3

2.168

Composit

492

9.9 m3

492

Tổng số

1.739

1.719

 

2.66

Phụ lục 3: Bảng tổng hợp kết quả hội thảo, tập huấn về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp Năm 2015


Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày (/cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Hội thảo về lựa chọn công nghệ mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp

1

1/2

18

4

22

 

 

Tổng số

1

1/2

18

4

22

 

1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây