son la  tap huan

Sơn La - Tập huấn quản lý toàn diện chất thải trong nông nghiệp

 •   27/04/2017 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 1116

Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp (LCASP) tỉnh Sơn La, trong thời gian 03 ngày (23-25/11/2016), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Châu tổ chức khóa tập huấn Quản lý toàn diện chất thải nông nghiệp.

Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án từ đầu Dự án đến tháng 8/2016 của Ban QLDA tỉnh Sơn La

Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án từ đầu Dự án đến tháng 8/2016 của Ban QLDA tỉnh Sơn La

 •   05/10/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 1010

Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Sơn La báo cáo tiến độ thực hiện Dự án như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) năm 2015 kế hoạch hoạt động dự án năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) năm 2015 kế hoạch hoạt động dự án năm 2016

 •   14/09/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 1002

Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp. Triển khai Kế hoạch tài chính và dự toán chi tiết hoạt động Dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp” tỉnh Sơn La năm 2015 đã được chủ đầu tư Phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-SNN ngày 20 tháng 3 năm 2015. Ban quản lý dự án LCASP Sơn La báo cáo kết

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoach triển khai 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoach triển khai 6 tháng cuối năm 2015

 •   13/09/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 1077

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Sơn La như sau:

Báo cáo Kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai công tác quý II năm 2015

Báo cáo Kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai công tác quý II năm 2015

 •   12/09/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 909

Báo cáo Kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai công tác quý II năm 2015

Báo cáo thực hiện dự án tháng 2 và kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện dự án tháng 2 và kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

 •   26/06/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 1071

Kết quả công tác tháng 2 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện dự án tháng 1 và kế hoạch thực hiện tháng 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện dự án tháng 1 và kế hoạch thực hiện tháng 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

 •   16/05/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 930

Kết quả công tác tháng 1 và kế hoạch công tác tháng 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện dự án năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện dự án năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2016 tại tỉnh Sơn La

 •   12/05/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 888

Báo cáo thực hiện dự án năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện quý 1 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án quý 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Báo cáo thực hiện quý 1 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án quý 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

 •   05/05/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 804

Báo cáo thực hiện quý 1 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án quý 2 năm 2016 tại tỉnh Sơn La

Tình hình xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học đến tháng 12 năm 2015 ở tỉnh Sơn La

Tình hình xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học đến tháng 12 năm 2015 ở tỉnh Sơn La

 •   26/04/2016 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 1064

Báo cáo Tình hình xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học đến 29 tháng 12 năm 2015 ở tỉnh Sơn La

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây