Logo LCASP website

Thông báo danh sách ngắn gói thầu số 28

 •   26/05/2017 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 333

Gói thầu số 28: Nghiên cứu sử dụng hiệu quả phế phụ phẩm trồng trọt theo chuỗi giá trị. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn theo chất lượng và chi phí (QCBS). Tên dự án: Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Thông tin danh sách ngắn - Gói thầu số 23

Thông tin danh sách ngắn - Gói thầu số 23

 •   27/02/2017 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 240

Gói thầu số 23: Thiết kế, cài đặt, giám sát và chuyển giao công nghệ cho hệ thông thư viện điện tử.

Thông báo Danh sách ngắn - Gói thầu số 24

Thông báo Danh sách ngắn - Gói thầu số 24

 •   01/12/2016 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 241

Gói thầu số 24: Kiểm tra thực tế chuỗi giá trị khí sinh học

Dự án LCASP - Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án LCASP - Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

 •   03/04/2016 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 206

Dự án LCASP - Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 16 “Nâng cấp bộ bản đồ cho 7 vùng sinh thái về tiềm năng và hiện trạng sử dụng chất thải nông nghiệp để sản xuất năng lượng tái tạo và phân bón hữu cơ, phục vụ công tác quy hoạch quản lý chất thải nông nghiệp ”.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16-2016

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16-2016

 •   03/04/2016 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 176

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16-2016.

Dự án LCASP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 12 “Sản xuất và phát hành phim về sử dụng chất thải nông nghiệp làm năng lượng sinh học, phân bón hữu cơ và các biện pháp báo vệ môi trường trong sản xuất nông ng

Dự án LCASP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 12 “Sản xuất và phát hành phim về sử dụng chất thải nông nghiệp làm năng lượng sinh học, phân bón hữu cơ và các biện pháp báo vệ môi trường trong sản xuất nông ng

 •   24/11/2015 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 119

Dự án LCASP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 12 “Sản xuất và phát hành phim về sử dụng chất thải nông nghiệp làm năng lượng sinh học, phân bón hữu cơ và các biện pháp báo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp”

Dự án LCASP - Thông báo kết quả Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu sô 1 : " Dịch vụ tư vấn quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) "

Dự án LCASP - Thông báo kết quả Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu sô 1 : " Dịch vụ tư vấn quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) "

 •   16/11/2015 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 151

Dự án LCASP - Thông báo kết quả Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu sô 1 : " Dịch vụ tư vấn quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) "

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây